Yumaspartic Color - Bardzo twardy lakier antykorozyjny 2K - dowolny kolor według RAL - 98% suchej masy (cena nie zawiera utwardzacza)

Yumacom

  • Wybierz opakowanie:
  • 1 L
  • 103,21 zł brutto
    83,91 zł netto
Dodaj do koszyka

Ilość: opk.

Czas realizacji: 2-3 dni

Lakier 2K  (należy dokupić utwardzacz)

Stosunek mieszania z utwardzaczem: 1:1

 

System Yumaspartic na powierzchnie metalowe:

- grunt Yumagrunt B20B

- lakier Yumaspartic 2K

- utwardzacz Akadur PAN 77

- rozcieńczalnik Akasol B

 

System Yumaspartic na powierzchnie betonowe:

- grunt Yumagrunt E60B

- lakier Yumaspartic 2K

- utwardzacz Akadur PAN 77

- rozcieńczalnik Akasol B

Powłoki poliasparaginowe (odmiana polimoczników) są wydajne, trwałe i dekoracyjne.
Po erze żywic powłokotwórczych poliestrowych, epoksydowych i poliuretanach, rozwój techniki i technologii
wprowadza do przemysłowej praktyki nową generację materiałów do produkcji farb i kompozytów-polimoczniki.
A wszystko po to, żeby uzyskać powłoki o jeszcze lepszych parametrach użytkowych i odpornościowych, szybciej
wiążące,  zdolne do jeszcze szybszego nakładania następnych warstw, mniej szkodliwe, wszechstronnie gotowe
do zastosowania, do betonu, do metalu, do drewna i do tworzyw.

Wysiłki na rzecz zwiększenia skuteczności i efektywności są ważniejsze niż kiedykolwiek, a jakość powłok
i zgodność produktów ze środowiskiem pozostają kluczowymi czynnikami sukcesu. Nie ma więc zaskoczenia,
że poliasparaginy w aplikacjach przemysłowych i w budownictwie są coraz powszechniej stosowane;
od mas zalewowych i wylewek posadzkowych, przez laminaty, podkłady antykorozyjne, po farby, lakiery i kleje.
Polimoczniki doskonale wpisują się w aktualny trend rynkowy: lepiej, szybciej, wydajniej, bezpieczniej dla natury.

Klucze do sukcesu powłok poliasparaginowych:
+ Efektywność: szybkie utwardzanie/wysychanie, mniej warstw, łatwa aplikacja
+ Wysoka jakość: dekoratywność, ochrona  i wytrzymałość na długie lata
+ Ochrona środowiska: bez rozpuszczalników/ ultra high solid, małe zużycie energii, niska zawartość monomerów

 

 

 

Poliasparaginy Yumaspartic nie zawierają rozpuszczalników organicznych lub występują w zestawach ultra high solid,
o zawartości rozpuszczalników LZO (VOC) poniżej najbardziej restrykcyjnej Dyrektywy EU , czyli mniej niż 250 g/l.
Powłoki Yumaspartic wysychają  całkowicie (70) w temperaturze pokojowej, zwykle między 1,5  –  4 godz.
Umożliwia to szybko dodatkową obróbkę pokrywanych powierzchni bądź szybszy transport pokrytych elementów.
Jednorazowo można nanosić powłoki o grubości na sucho do 400 mikronów.
W praktyce oznacza to, że przynajmniej o jedną warstwę mniej nanosi się w procesie aplikacji.
Wzrost wydajności jest szczególnie istotny, gdy proces powlekania jest częścią procesu produkcyjnego, ponieważ
w tym przypadku nie ma spowolnienia, nie działa efekt określany mianem bottleneck (efekt szyjki butelki).
Razem, te dwie korzyści: szybkie wysychanie i zmniejszona liczba warstw powłok, prowadzi do znaczącego wzrostu
wydajności pracy. W rzeczywistości całkowity proces powlekania przebiega  dwa lub trzy razy szybciej niż w
przypadku tradycyjnych materiałów powłokotwórczych: klasycznych poliestrów, epoksydów i poliuretanów.

 

 

 

Zabezpieczenie posadzki betonowej: primer with chips (podkład z piaskiem) do wypełnienia nierówności.
Następnie 1st sealer (warstwa wypełniająco-wyrównująca)  i  2nd sealer (gotowa powłoka finalna).
Całość do wykonania podczas jednej zmiany roboczej – 8 godzin.
Benefisy powłok poliasparaginowych
Na ogół, dobrze znane pozytywne cechy alifatycznych powłok poliuretanowych 2K (dwukomponentowych)
są jeszcze lepsze w powłokach poliasparaginowych Yumaspartic:
+ utrzymanie wysokiego połysku w długotrwałej ekspozycji w zmiennych warunków atmosferycznych,
+ regulowana elastyczność poprzez odpowiedni dobór żywic i utwardzaczy poliizocyjanianowych,
+ wysoka odporność na kwasy i zasady, w tym na kwaśne deszcze i wysokoalkaliczne podłoża budowlane,
+ wysoka odporność mechaniczna, w tym na ścieranie i wytrzymałość na uderzenia,
+ wysoka hydrofobowość, odporność na wilgoć, atmosferę przemysłową, solanki, mgłę solną w atmosferze morskiej
+ proste naprawy uszkodzonych powłok.

 

 

Koszt energii i redukcja emisji CO2
Unikalna reaktywność asparaginów z poliizocyjanianami alifatycznymi czyni ich kinetyki reakcji bardziej niezależne
od temperatury niż w przypadku konwencjonalnej technologii powlekania systemami 2 K (dwukomponentowymi).
Powłoki poliasparaginowe znacząco przyczyniają się do zmniejszenia kosztów energii i emisji CO2.
Jest oczywiste, że obydwa aspekty stają się coraz istotniejsze, a będą jeszcze ważniejsze w przyszłości.


++ przemysłowe powłoki ochrony przed korozją i w przemyśle samochodowym
+ motoryzacja, produkcja i naprawy pojazdów, podkłady antykorozyjne, lakiery bezbarwne samochodowe,
++ materiały dla budownictwa,
+ natryskowe powłoki polimocznikowe,
+ szybkosieciujące systemy posadzkowe,
+ dekoracyjne posadzki z wlaminowanymi zdjęciami na włókninach, tkaninach, siatkach,
+ lakiery ochronne na barwione betony i elementy sztukaterii budowlanych ,
+ spoiwa do kamiennych mozaik, lastrika i chodników,
+ spoiwo do produkcji barwionych piasków kwarcowych,
+ masy płynne do rys, pęknięć i szczelin
++ żelkoty, wypełniacze porów, szpachlówki do tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami,
Poliasparaginy do przemysłowych powłok ochronnych i zabezpieczeń przed korozją
Dzięki wysokim cechom użytkowym poliasparaginy są stosowane do powlekania różnych powłok
metalowych. Jednym z głównych zastosowań jest nanoszenie powłok na metalowe części
przy produkcji samochodowej i powłok chroniących przed korozją produkty przemysłowe.
Powłoki przemysłowe
W dziedzinie powłok przemysłowych poliasparaginy są powszechnie stosowane do lakierowania maszyn
rolniczych i budowlanych. Rozmiar i ciężar takich maszyn oznacza, że często nie ma możliwości
ich wymuszonego suszenia w podwyższonych temperaturach.
Układ dwupowłokowy obecnie często stosowany do takich urządzeń może więc być zastąpiony
przez powłoki asparaginowe nanoszone w jednej warstwie.
Podłoża metalowe, takie jak stal walcowana na zimno lub aluminium, na których przyczepność jest zwykle
niewystarczająca,  może być poprawiona poprzez dobór odpowiedniego poliizocyjanianu.
Ochrona przed korozją
Tak zwana ciężka ochrona przed korozją (mosty, elektrownie wiatrowe, itp.), często wymaga trzech warstw
farby o odpowiedniej grubości całej powłoki.
W przypadku poliasparaginów warstwa pośrednia może zostać zastąpiona od razu powłoką
nawierzchniową. Znalazło to praktyczne zastosowanie w wielu projektach ciężkiej ochrony antykorozyjnej.
Najwięcej poliasparaginów stosuje się do zabezpieczeń blach w OEM – przemyśle samochodowym.
Kity szpachlowe, podkłady i szpachlówki natryskowe, lakiery dla motoryzacji
Kity szpachlowe
Kity szpachlowe oparte na wysoce reaktywnych asparaginianach i poliizocyjanianach o niskiej lepkości
mogą być przygotowane z bardzo krótkim czasem utwardzania i niezwłoczną możliwością szlifowania.
Kity charakteryzują się dobrą przyczepnością do metalu.
Podkłady i szpachlówki natryskowe do wyrównywania powierzchni
Kombinację asparaginianów z reaktywnymi rozcieńczalnikami aldiminowymi i poliizocyjanianami o niskiej
lepkości, z minimalną ilością rozpuszczalników, stosuje się w podkładach wypełniających i szpachlówkach
natryskowych. Systemy charakteryzują się szybkim czasem utwardzania, szybką możliwością obróbki
mechanicznej przez szlifowanie, niską zawartością lotnych związków organicznych (poniżej 250g/l),
dobrą przyczepnością do różnych podłoży metalowych i doskonałym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Lakiery bezbarwne
Bardzo wysoka zawartość substancji stałych w oparciu o kombinacje poliasparaginów, reaktywnych
rozcieńczalników i niskolepkich poliizocyjanianów oferuje wyważony czas zużycia mieszanek,
krótki czas schnięcia w temperaturze otoczenia, wysoką klarowność i dobrą odporność chemiczną.
Struktura systemu naprawczego: stosując układ powłokowy składający się z bezrozpuszczalnikowego kitu
lub wypełniacza nierówności o niskiej zawartości rozpuszczalnika oraz nakładanego na zagruntowaną
powierzchnię lakieru bezbarwnego, uzyskuje się oszczędność czasu i zużycia energii, ale także znaczną
wydajność całego procesu.

 

 

BUDOWNICTWO
W ciągu ostatnich kilku lat, poliasparaginowe powłoki znalazły się w wielu obszarach zastosowań
w budownictwie. Oto tylko niektóre z nich:
+ systemy natryskiwanych polimocznikowych powłok piankowych chronionych poliasparaginami,
+ szybkie systemy pokryć posadzek na małych powierzchniach (garaże),
+ bardzo dekoracyjne wystroje podłogowe z wlaminowanymi drukowanymi tkaninami (fotopodłogi),
+ lakiery ochronne elementów betonowych barwionych i wytłaczanych sztukaterii,
+ spoiwa do chodników układanych z kamieni, mozaik i lastrika,
+ spoiwa do produkcji kolorowanych piasków kwarcowych,
+ masy płynne do szczelin

.
Każdy obszar zastosowania ma swoje indywidualne wymagania, ale ich wspólną cechą jest potrzeba
wykorzystania czasu, aby umożliwić wykonanie przedsięwzięcia tak szybko, jak to możliwe.
Polimocznikowe powłoki natryskowe chronione poliasparaginami
Natryskowe membrany polimocznikowe są powszechnie stosowane w dziedzinie impregnacji
wodoodpornej.Główną korzyścią z tych materiałów powłokowych jest szybka odporność na zmienne
warunki pogodowe.
Dzięki wysokiej reaktywności polimoczników, powłoki te utwardzają się  w ciągu 5 minut po nałożeniu.
Niestety, nie zachowują trwałego koloru, co oznacza, że może wystąpić zażółcenie i to w ciągu kilku godzin.
Standardowa technologia 2K powłok poliuretanowych daje stabilność kolorów i można ją dodać do
systemu, ale trzeba się liczyć z czasem utwardzania ok. 8-16 godzin. W tym okresie powłoka jest narażona
na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niebezpieczeństwo opadów.
Pokrycia poliasparaginowe są logicznym uzupełnieniem technologii szybkiego utwardzania polimoczników.
Kiedy nanosi się wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym, poliasparaginowa nawierzchnia utwardza się
2 godziny (czas życia mieszanki składników powłoki minimum 30 minut) i w związku z tym uzyskuje się
wodoodporny system prawie niezależny od zmian pogody.
Szybkosieciujące posadzki garażowe
Malowania małych powierzchni, takich jak prywatny garaż (do 150 m2) przy użyciu konwencjonalnego
systemu powłok to czasochłonne i pracochłonne przedsięwzięcie. Czas utwardzania między 8-16 godzin
z użyciem rozpuszczalnikowych technologii 2K oznacza, że wykonawcy mogą położyć na posadzkę tylko
jedną warstwę na dzień i trzeba operację powtórzyć co najmniej trzy razy.
W poliasparaginowej technologii powlekania, system 3-warstwowy można nakładać wałkiem w ciągu dnia,
ograniczając kłopotliwość i oszczędzając znacznie na kosztach pracy. To duża zdobycz dzisiejszej techniki.
Bardzo dekoracyjne foto posadzki
W przeszłości, układanie podłóg wysoce dekoracyjnych bez szwu było pracochłonnym i trudnym zadaniem.
Normalnością była wydajność: 2-4 m2/h dla namalowania rzeczywistego obrazu lub tekstów, co zabierało
zwykle 5-7 dni dla całej podłogi, nawet na małych powierzchniach sklepowych i wystawienniczych.
System powłok poliasparaginowych redukuje tą uciążliwość, wprowadzając swoisty „prefabrykat”
w świecie profesjonalnych „mówiących”pokryć podłogowych.
Dekoracja podłogi drukowana jest na tkaninie, która wlaminowywana jest na miejscu.
Cała operacja położenia dekoracji podłoża zamyka się w 8-miu godzinach. Prace te można wykonać w nocy,
a rano obiekt już normalnie funkcjonuje. Nie ma zapachu, posadzka jest twarda, odporna na ścieranie.

 

 

Yumacom produkuje rodzinę produktów Yumaspartic do wykonania foto posadzek
primer – Yumagrunt E bez LZO lub E40B do związania hydrofobowego impregnatu Yumakryl GS
levelling coat – lakier bezbarwny Yumaspartic Clear mieszany z piaskiem kwarcowym 1:1
base coat – bazowy lakier Yumaspartic Color koloroystyka RAL, NCS, do wzorca klienta,
fixing coat – lakier Yumaspartic tixo Clear do wlaminowania  nadrukowanej tkaniny (fabric)
sealer – lakier nawierzchniowy Yumaspartic Clear z utwardzaczem poliizocyjaninowym  Akadur PA.

 

Ochrona barwionych okładzin cementowych i tłoczonych sztukaterii
Tłoczony we wzory  i / lub barwiony beton lub inne podłogowe i ścienne elementy sztukaterii wystroju
wnętrz powinny być chronione przezroczystymi powłoki w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
i dla zwiększenia odporności na ścieranie. Lakiery konwencjonalne na bazie rozpuszczalnika lub
wodorozcieńczalne posiadają częstokroć niedostateczną trwałość, ścieralność, odporność na domowe
chemikalia,  itp.
Poliasparaginowe przezroczyste powłoki nie tylko zapewniają długotrwałą trwałość ale są również wolne
od rozpuszczalników, co czyni je doskonałym wyborem dla zastosowań wewnętrznych.
Spoiwa kamiennych mozaik i bezszwowych chodników z kolorowych piasków kwarcowych, lastrika
Alternatywa dla uzyskania bezszwowych dekoracyjnych chodników kamiennych.
Ozdobna mozaika lub lastryko podłogowe, dzięki zastosowaniu poliasparaginów, mogą być produkowane
przez mieszaninę naturalnych kamieni lub kolorowych piasków kwarcowych  z reaktywnymi spoiwami.
Właściwości szybkiego utwardzania i blask asparaginowych powłok są głównym atutem w tej dziedzinie.
Spoiwa do produkcji kolorowych piasków kwarcowych
Kamienie naturalne w różnych kolorach, na przykład zielone czy czerwone granity, są dostępne do
układania chodników lub kamiennych okładzin fasad budynków, jednakże transport z kamieniołomów
jest drogi, a ich nierówny kształt nie jest pomocny do sprawnego stosowania. Dlatego na rynek weszły
powlekane elementy budowlane wykonane z kolorowego piasku kwarcowego spajanego
rozpuszczalnikowymi spoiwami, których proces utwardzania się jest dość powolny.
Produkuje się także kolorowany piasek kwarcowy w podobnej technologi powlekania barwnymi lakierami.
Spoiwa poliasparaginowe mogą rozwiązać oba problemy. Preparaty są wolne od rozpuszczalników,
a przez szybkie utwardzanie się układów, można procesy produkcyjne skrócić do ok. 30 minut.

 

 

Masy płynne do szczelin
Szczeliwa poliasparaginowe oferują kilka unikalnych zalet w stosunku do innych technologii.
Poprawiają stabilność na promieniowanie UV i zachowanie koloru uszczelniacza.
Posiadają wyjątkową zdolność utwardzania się przy niskich temperaturach.
Ponadto pozwalają na wyeliminowanie plastyfikatorów w zależności od potrzebnych cech użytkowych
wypełniacza szczelin.
Po utwardzeniu oferują lepsze właściwości fizyczne niż konwencjonalne płynne uszczelniacze.
Żelkoty, wypełniacze porów i szpachlówki do tworzyw wzmacnianych włóknami szklanymi.
Bazujące na poliasparaginach żelkoty, wypełniacze porów i szpachlówki, wykorzystywane są w tworzywach
wzmacnianych włóknem szklanym od kilku lat. Poliasparaginy zastosowano przede wszystkim do turbin
wiatrowych, które muszą wytrzymać niezwykle trudne warunki eksploatacji przez długi okres czasu.
Bezrozpuszczalnikowe układy reaktywne – w zależności od lepkości – nanosi się różnymi technikami:
żelkoty wałkami,
wypełniacze porów pędzlami,
szpachlowanie większych nierówności szpachlami.
Przykładowo łopaty wirników turbin wiatrowych po wykończeniu poddaje się niezwłocznie suchej obróbce
mechanicznej przez szlifowanie.
Wysoka reaktywnośc poliasparaginów pozwala na wykonanie wszystkich operacji w ciągu jednego dnia
roboczego. Połączenie wysokiej elastyczności i twardości zapewnia dobrą przyczepność warstwy
wykańczającej , przykładowo poliasparaginowej Yumaspartic Clear/Color.
Chemizm polimerów poliasparaginowych

 

Kwas asparaginowy należy do grupy aminokwasów białkowych i występuje w przyrodzie jako składnik
białek. Inna nazwa to kwas α-aminobursztynowy lub wg nomenklatury IUPAC kwas 2-aminobutanodiowy.
Asparaginy powstają w reakcji estrów kwasu asparaginowego ze związkami o zróżnicowanej budowie
łańcucha polimerycznego, stanowiącego w preparacie zawadę przestrzenną X.  Wpływa to na parametry
żywotności mieszanek i czasy suszenia po zmieszaniu asparaginów z utwardzaczami poliizocyjaninowymi.

 

 

Poliasparaginy są modyfikowaną formą polimoczników, łatwiejszą w obsłudze aplikacyjnej
bez użycia drogich aparatów do nanoszenia preparatów.

Polimoczniki klasyczne składają się z dwuamin (składnik A) i dwuizocyjanianów (składnik B),
mieszanych bezpośrednio na natryskiwanych powierzchniach, z czasem wiązania w sekundach.
Dwuskładnikowe poliasparaginy Yumaspartic pozwalają na aplikacje tradycyjnymi technikami: wałkiem,
pędzlem, natryskiem hydrodynamicznym; bezrozpuszczalnikowych lub ultra high-solid mieszanek (<250g/l),
których przydatność do użycia po zmieszaniu wynosi minimum 0,5 godziny. To ich klucz do sukcesu.

Opinie (0)

Zaloguj się aby dodać opinię.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.